VÅRT HÅLLBARHETSARBETEReforma värderar en miljömässigt hållbar produktionskedja högt. Vi vill vara i framkant i vår bransch och arbetar därför hårt fört att minska våra klimatavtryck i den mån möjlig. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar dagligen med att hitta mer miljövänliga alternativ i samtliga delar av vår produktions- och leverantörskedja. Vår filosofi är att alltid hitta de mest hållbara alternativen som i dagsläget erbjuds och vi vill vara transparenta och tydliga med att vår klimatstrategi är ett pågående arbete som är långt ifrån färdigt. 

Vi beräknar och följer upp våra utsläpp frekvent

Vårt hållbarhetsarbete tog på fart på allvar i början av 2018 då vi identifierade ett stort gap på marknaden vad gäller prisvärda möbler som producerats hållbart. Reformas ledning beslutade då att påbörja resan mot att bli ett självklart val för inredningsintresserade som även bryr sig om miljön. I och med att arbetet med Reformas klimatstrategi tog fart ville vi också få en tydlig insikt kring hur mycket dessa åtgärder faktiskt skulle minska våra utsläpp och anställde en extern part för att genomföra vår utsläppsberäkning. Genom att beräkna våra utsläpp i alla led, från materialutvinning och produktion till transport och lagerhållning, kunde vi även identifiera de största klimatbovarna i vår produktionskedja. Utan att beräkna vilka delar av produktionen som står för vad i de totala utsläppen, blir det omöjligt att sätta upp en effektiv och ordentlig strategi för att minska klimatavtrycken. Då vi årligen mäter och följer upp de utsläpp som genereras av hela vår produktionskedja kan vi effektivt se hur våra åtgärder faktiskt minskar våra utsläpp. 


Produktion i miljöcertifierade fabriker med gröna el-avtal

90% av alla möbler som säljs under varumärket Reforma är tillverkade i hållbarhetscertifierade fabriker. Fabrikerna vi arbetar med är certifierade med Iso14001, SMETA och/eller BSCI. Dessa certifikat kan ses som miljöledningssystem som sätter ett ramverk för fabriken och möjliggör kartläggning, mätning och förbättring av organisationens klimatavtryck. Riktlinjerna är baserade på internationella överenskommelser och kraven som uppfylls leder till mer effektiv resursanvändning, minskande av miljöförstörande avfall och således en miljömässigt mer hållbar produktionskedja. Reforma har även som krav att de fabriker som producerar våra möbler strömförsörjs av grön el, främst el från vattenkraft, då detta gör enormt stor skillnad både för lokalbefolkning samt för de globala utsläppen. Det institut som utfärdar certifikaten till de fabriker vi jobbar med är SGS group CHINA. Sedan följs detta upp av lokala kontrollkontor i de olika områdena. Vi har verifierat certifikaten, samt de gröna el-avtalen fabrikerna har, med en svensk-asiatisk aktör som vi samarbetar med iom vår import. 


Möbler tillverkade av återvunna material

Under 2019 har vi utökat vårt sortiment av möbler tillverkade av återvunna material samt utbudet av möbler som är äkta vintage för att främja en hållbar produktion som hushåller med jordens resurser. Exempel på detta är matbord som är tillverkade av gamla dörrar eller lampor som är tillverkade av gamla kopparledningar. Dessa möbler är unika i sitt slag och ger en personlig känsla till din heminredning, utan onödig belastning på vår miljö. 


Reforma Responsible - en produktkategori som underlättar hållbara möbelköp

För att göra det enklare för dig som kund har vi kategoriserat alla artiklar som är tillverkade i miljöcertifierade fabriker och/eller tillverkade av återvunna material under produktkategorin Responsible som du hittar i vår toppmeny. Är en artikel märkt med den gröna Responsible-rutan är detta en artikel som vi på Reforma rekommenderar lite extra. Reforma Responsible står för reuse, recycle och responsibility vilket betyder att när du handlar en artikel med denna märkning gör du ett mer hållbart och etiskt val. För samtliga artiklar i denna kategori har vi ställt hårdare krav på våra producenter och kan därför intyga att dessa artiklar antingen är tillverkade av återvunna material, är 100% vintage eller producerade i miljöcertifierade fabriker där du som kund kan känna dig trygg med att du bidrar till en hållbar resursanvändning och avfallshantering, samt till rättvisa arbetsförhållanden.


Vi möjliggör cirkuläritet genom Reforma Reuse 

För att uppmuntra till ett cirkulärt tänk och för att tillsammans med våra kunder säkerställa en så lång produktcykel som möjligt har Reforma lanserat köp- och säljgruppen Reforma Reuse på Facebook. Denna grupp är en mötesplats för inredningsintresserade som värdesätter miljön lika mycket som de vill ha ett hem i förändring. Att möjliggöra andrahandsförsäljning av sina egna produkter kanske låter som ett skolboksexempel av dålig affärsstrategi. Men då Reformas medarbetare är övertygade om att en aggressiv klimatstrategi är vägen framåt är vi stolta om vi kan hålla en enda möbel borta från soptippen.


Reformas återvinningsguide uppmuntrar till ett mer cirkulärt tänk 

Som en del av Reformas klimatstrategi vill vi tillsammans med våra kunder värna om vår miljö samt säkerställa en hållbar produktcykel där möbelmaterialen får en så lång livslängd som möjligt. Därför länkar vi till en återvinningsguide från alla våra produktsidor där våra kunder uppmanas till att ta hand om de möbler som de redan har samt återvinna de möbler som inte längre är brukbara. Läs gärna guiden här >>


Hållbara transporter & fossilfria leveransalternativ 

För att få ett så hållbart transportflöde som möjligt har vi noggrant sett över både våra utrikestransporter (fabrik till lager) och inrikestransporter (lager till slutkund). När det kommer till utlandstransporter har vi tillsammans med våra speditörer beräknat utsläppen för olika fraktalternativ och kommit fram till att miljöcertifierade rederier är det mest hållbara (minst dåliga) alternativet i dagsläget. Dessa fartyg går tyvärr fortfarande på fossila bränslen, men bränslet är renat och har därför mindre påverkan på havet och miljön. För våra inrikestransporter, dvs transporten från vårt lager till slutkund har vi arbetat nära vårt transportbolag för att optimera våra fossilfria rutter. Detta har lett till att vi nu levererar fossilfritt inom Stockholm, Göteborg och Malmö! Sökandet fortsätter efter transportbolag som kan frakta våra möbler i el-bilar till såväl Lappland som Skåne. Reformas medarbetare arbetar dagligen med att sätta press på våra logistikleverantörer då vi hoppas och tror att vår konsumentkraft kan skynda på processen till ett fossilfritt transportsystem.


Vi klimatkompenserar för 200% av de utsläpp vi inte kan påverka

De utsläpp vi inte har kunnat påverka har vi beräknat och klimatkompenserat för vilket betyder att vi från och med år 2019 kan kalla oss för ett klimatneutralt företag! För att säkerställa att vi tar ansvar för alla de utsläpp som vår verksamhet genererar har vi valt att klimatkompensera för 200% av det uträkningen redovisat. De projekt vi investerar i är vindkraftverk i Kina som ersätter förbränning av kol i södra delarna av landet och projektet har CDM- och Gold standard-certifiering. De vindkraftverk vi hjälpt till att finansiera sparar in över 75 000 ton CO2e per år jämfört med de kolkraftverk som annars hade säkrat strömförsörjningen. Läs gärna vår klimatberäkning här >>


Mer information om vår investering i vindkraft

Vi kompenserar för de utsläpp vi i dagsläget inte kan påverka genom att investera i grön el-produktion i Hebei-provinsen i Kina. Detta projekt bygger vindkraftverk som ersätter förbränningen av kol i sydvästra delen av provinsen. Projektet möjliggör en stor förändring i dessa delar av Kina då de senaste decenniernas enorma utbyggnad av elnätet i landet har försörjts av kolkraft. Kolkraften har i området varit det billigaste sättet att producera el på och på grund av de höga koldioxidutsläpp som kolkraft genererar behöver detta ändras på, både för miljön ur ett globalt perspektiv samt för människorna på en lokal nivå. Kina är ett land med god potential för nästintill utsläppsfri vindkraft och detta möjliggörs bland annat av det projekt i Zhangbei som Reforma investerar i. I Zhangbei har det nu byggts 66 vindkraftverk som tillsammans kommer spara in 75 000 ton CO2e per år jämför med de kolkraftverk som annars strömförsörjt provinsen. Utöver den klimatmässiga nytta som vindkraften ger, genererar projektet även ekonomisk och social nytta för lokalbefolkningen. Därutöver har det inom ramen för projektet borrats en brunn som försörjer lokalbefolkningen med vatten istället för floden som vattnet tidigare hämtades ifrån. Här kan du läsa mer >>  


En genomsnittlig order från Reforma sparar 40kg koldioxid

Tack vare att vi har beräknat alla de utsläpp som genereras av materialanvändning, tillverkning och transport har vi kunnat räkna ut vad en genomsnittlig order hos oss hade kostat i form av koldioxidutsläpp, om den inte var klimatkompenserad för. På grund av vårt hållbarhetsarbete och vår klimatkompensation innebär ett köp hos Reforma mindre påverkan på klimatet. Du minskar med andra ord dina personliga koldioxidutsläpp när du handlar på Reforma, jämfört med om du skulle handlat samma order hos någon av våra konkurrenter. 


Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete eller har du förslag på hur vi kan bli ännu bättre?

Maila gärna dina frågor, funderingar eller förslag till info@reformasthlm.se !