VÅRT HÅLLBARHETSARBETE


På Reforma handlar du miljövänliga och klimatsmarta möbler på nätet

Reforma värderar en miljömässigt hållbar produktionskedja högt. Vi vill vara i framkant i vår bransch och arbetar därför hårt fört att minska våra klimatavtryck i den mån möjlig. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar dagligen med att hitta mer miljövänliga alternativ i samtliga delar av vår produktions- och leverantörskedja. Under hösten 2018 och våren 2019 har vi förflyttat 90% av produktionen av vårt eget varumärken, Reforma, till hållbarhetscertifierade fabriker. Vi har även utökat vårt sortiment av möbler tillverkade av återvunna material samt utbudet av möbler som är äkta vintage. Dessa åtgärder har bidragit till att vi minskat våra klimatavtryck väsentligt, vilket vi ser som en stor framgång. För att göra det enklare för dig som kund har vi kategoriserat alla artiklar som är tillverkade i miljöcertifierade fabriker och/eller tillverkade av återvunna material under produktkategorin "Responsible" som du hittar i vår toppmeny.
 

Är en artikel märkt med den gröna Responsible-rutan är detta en artikel som vi på Reforma rekommenderar lite extra. Reforma RESPONSIBLE står för reuse, recycle och responsibility vilket betyder att när du handlar en artikel med denna märkning gör du ett mer hållbart och etiskt val. För samtliga artiklar i denna kategori har vi ställt hårdare krav på våra producenter och kan därför intyga att dessa artiklar antingen är tillverkade av återvunna material, är 100% vintage eller producerade i ISO14001-certifierade fabriker där du som kund kan känna dig trygg med att du bidrar till en hållbar resursanvändning och avfallshantering, samt till rättvisa arbetsförhållanden.


ISO 14001 är ett miljöledningssystem som sätter ett ramverk för en organisation eller företag och möjliggör kartläggning, mätning och förbättring av organisationens klimatavtryck. Riktlinjerna är baserade på internationella överrenskommelser och kraven som uppfylls leder till mer effektiv resursanvändning, minskande av miljöförstörande avfall och således en miljömässigt mer hållbar produktionskedja. 

Under våren 2019 antog Reforma utmaningen och var med i Breakit Impact Challenge. En fem veckor lång utmaning för företag som vill ställa om till en mer hållbar affärsmodell. Läs gärna de åtgärder vi implementerade under dessa fem veckor här >>Vår klimatkompensation - Miljövänliga möbler online

De utsläpp vi inte har kunnat påverka har vi beräknat och klimatkompenserat för vilket betyder att vi från och med år 2019 kan kalla oss för ett klimatneutralt företag! För att säkerställa att vi tar ansvar för alla de utsläpp som vår verksamhet genererar har vi valt att klimatkompensera för 200% av det uträkningen redovisat. De projekt vi investerar i är vindkraftverk i Kina som ersätter förbränning av kol i södra delarna av landet. Projektet har CDM- och Gold standard-certifiering. De vindkraftverk vi hjälpt till att finansiera sparar in över 75 000 ton CO2e per år jämfört med de kolkraftverk som annars hade säkrat strömförsörjningen. Läs gärna vår klimatberäkning här>>

Dessa insparade ton CO2e kompenserar för den klimatpåverkan som genereras av följande:

- Framställning av råmaterial för samtliga möbler som säljs hos oss

- Produktion av samtliga möbler som säljs hos oss

- Utrikestransporter från fabrik till lager

- Inrikestransporter från lager till slutkonsumentVårt hållbarhetsarbete slutar naturligtvis inte vid klimatkompensation. Vi arbetar konstant för att hitta alternativ och lösningar till att vi minskar våra utsläpp ytterligare. Men fram tills att vi nått alla våra mål inom vårt hållbarhetsarbete ser vi just klimatkompensation som en viktig och effektiv del av vår klimatstrategi. En genomsnittlig order från Reforma sparar 40kg koldioxid 

Tack vare att vi har beräknat alla de ustläpp som genereras av materialanvändning, tillverkning och transport har vi kunnat räkna ut vad en genomsnittlig order hos oss hade kostat i form av koldioxidutsläpp, om den inte var klimatkompenserad för. På grund av vårt hållbarhetsarbete och vår klimatkompensation innebär ett köp hos Reforma mindre påverkan på klimatet. Du minskar med andra ord dina personliga koldioxidutsläpp när du handlar på Reforma, jämfört med om du skulle handlat samma order hos någon av våra konkurrenter. Mer information om vår investering i grön el


Vi kompenserar för de utsläpp vi i dagsläget inte kan påverka genom att investera i grön el-produktion i Hebei-provinsen i Kina. Detta projekt bygger vindkraftverk som kommer att ersätta förbränningen av kol i sydvästra delen av provinsen. Projektet möjliggör en stor förändring i dessa delar av Kina då de senaste decenniernas enorma utbyggnad av elnätet i landet har försörjts av kolkraft. Kolkraften har i området varit det billigaste sättet att producera el på och på grund av de höga koldioxidutsläpp som kolkraft genererar behöver detta ändras på, både för miljön ur ett globalt perspektiv samt för människorna på en lokal nivå. Kina är ett land med god potential för nästintill utsläppsfri vindkraft och detta möjliggörs bland annat av det projekt i Zhangbei som Reforma investerar i. I Zhangbei har det nu byggts 66 vindkraftverk som tillsammans kommer spara in 75 000 ton CO2e per år jämför med de kolkraftverk som annars strömförsörjt provinsen. Utöver den klimatmässiga nytta som vindkraften ger, genererar projektet även ekonomisk och social nytta för lokalbefolkningen. Därutöver har det inom ramen för projektet borrats en brunn som försörjer lokalbefolkningen med vatten istället för floden som vattnet tidigare hämtades ifrån. Här kan du läsa mer >> Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete eller har du förslag på hur vi kan bli ännu bättre?

Maila gärna dina frågor, funderingar eller förslag till info@reformasthlm.se !