VÅR KLIMATSTRATEGI


På Reforma handlar du miljövänliga och klimatsmarta möbler på nätet

 

Reforma värderar en miljömässigt och hållbar produktionskedja högt. Vi vill vara i framkant i vår bransch och arbetar därför hårt fört att minska våra klimatavtryck så gott det går. Vårt klimatarbete genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar dagligen med att hitta mer miljövänliga alternativ i samtliga delar av vår produktions- och leverantörskedja. Under hösten 2018 och våren 2019 har vi förflyttat 80% av produktionen av våra egna varumärken, Reforma och Reforma Selection, till hållbara och certifierade fabriker. Vi har även utökat vårt sortiment av möbler tillverkade av återvunna material samt utbudet av möbler som är äkta vintage. Dessa åtgärder har bidragit till att vi minskat våra klimatavtryck väsentligt, vilket vi ser som en stor framgång. För att göra det enklare för dig som kund har vi kategoriserat alla artiklar som är tillverkade i miljöcertifierade fabriker och/eller tillverkade av återvunna material under produktkategorin "Responsible" som du hittar i vår toppmeny. 


Vår klimatkompensation - Klimatneutrala möbler online


De utsläpp vi inte har kunnat påverka har vi beräknat och klimatkompenserat för vilket betyder att vi från och med år 2019 kan kalla oss för ett klimatneutralt företag! De projekt vi investerar i är vindkraftverk i Kina som ersätter förbränning av kol i södra delarna av landet. Projektet har CDM- och Gold standard-certifiering. Vindkraftverken som vi hjälper till att bygga i provinsen kommer spara in 75 000 ton CO2e per år jämfört med de kolkraftverk som annars hade säkrat strömförsörjningen.

Dessa insparade ton CO2e kompenserar för den klimatpåverkan som genereras av följande:

- Alla transporter från vårt lager till slutkonsument
- All materialanvändning vid tillverkning av möbler som säljs under varumärkena 'Reforma', 'Reforma Selection' och 'Vintage'
- Alla transporter från de fabriker och producenter i Kina och Indien som Reforma Sthlm beställer möbler och inredningsartiklar av 

Vårt mål är naturligtvis att kunna minska våra klimatavtryck så pass mycket att klimatkompensation inte längre är nödvändigt. Men fram tills att vi hittar fossilfria alternativ till transporter samt lyckats påverka alla leverantörer vi arbetar med till att flytta deras produktion till hållbara och miljöcertifierade fabriker ser vi just klimatkompensation som en viktig och effektiv del av vår klimatstrategi. Mer information om vår investering

 


Vi kompenserar för de utsläpp vi i dagsläget inte kan påverka genom att investera i grön el-produktion i Hebei-provinsen i Kina. Detta projekt bygger vindkraftverk som kommer att ersätta förbränningen av kol i sydvästra delen av provinsen. Projektet möjliggör en stor förändring i dessa delar av Kina då de senaste decenniernas enorma utbyggnad av elnätet i landet har försörjts av kolkraft. Kolkraften har i området varit det billigaste sättet att producera el på och på grund av de höga koldioxidutsläpp som kolkraft genererar behöver detta ändras på, både för miljön ur ett globalt perspektiv samt för människorna på en lokal nivå. Kina är ett land med god potential för nästintill utsläppsfri vindkraft och detta möjliggörs bland annat av det projekt i Zhangbei som Reforma investerar i. I Zhangbei har det nu byggts 66 vindkraftverk som tillsammans kommer spara in 75 000 ton CO2e per år jämför med de kolkraftverk som annars strömförsöjt provinsen. Utöver den klimatmässiga nytta som vindkraften ger, genererar projektet även ekonomisk och social nytta för lokalbefolkningen. Därutöver har det inom ramen för projektet borrats en brunn som försörjer lokalbefolkningen med vatten istället för floden som vattnet tidigare hämtades ifrån. Här kan du läsa mer. 

Har du frågor om vår klimatneutralitet och klimatstrategi?

 
Maila gärna dina frågor och funderingar till info@reformasthlm.se så berättar vi gärna mer!