Återvinn dina gamla möbler och minska din klimatpåverkan!


ÅTERVINNINGSGUIDE

Genom att återvinna material hushåller vi med jordens resurser och underlättar för kommande generationers tillgång till råmaterial. Som en del av Reformas klimatstrategi vill vi tillsammans med våra kunder värna om vår miljö samt säkerställa en hållbar produktcykel där möbelmaterialen får en så lång livslängd som möjligt.

Har du tröttnat på dina gamla möbler?

Det mest miljövänliga sättet att återvinna möbler som fortfarande är i användbart skick är att ge bort eller sälja dem. För att uppmuntra ett cirkulärt tänk möjliggör vi andrahandsförsäljning av möbler genom vår köp- och säljgrupp Reforma Reuse. Detta är ett socialt community för våra kunder där inredningsintresserade kan köpa, sälja eller kanske byteshandla möbler mellan varandra.

Genom återvinning möjliggör du miljövänlig nyproduktion 

För de möbler som inte längre är brukbara är återvinning det bästa alternativet. Återanvändning av material från produkter som annars är på väg till soptippen är en effektiv åtgärd för att minska din energianvändning och klimatpåverkan. Därför ser vi på Reforma det som en självklarhet att uppmuntra dig som kund att återvinna materialet från dina gamla möbler, istället för att slänga dem. När du återvinner material så som stål och plast möjliggör du produktion av ny råvara vilket minskar co2e-utsläppen med upp till 87%, jämfört med produktion av ny råvara. Bra grej tycker vi!


Reformas steg för steg-guide för återvinning av möbler:

Är en möbel så pass använd att den inte längre har ett andrahandsvärde är det viktigt att den återvinns. Därför har Reforma tagit fram en steg för steg-guide till våra kunder för att underlätta och förtydliga denna process!

Steg 1. Demontera möbeln och sära på materialen

Är möbeln du ska återvinna tillverkad i olika material? Demontera den först så att metall, trä, tyg, plast och eventuellt glas är för sig.


Steg 2. Hitta din närmsta återvinningscentral

Det finns 580 återvinningscentraler i Sverige där du kan återvinna dina möbler. Många av dessa samarbetar även med hjälporganisationer som tar vara på det av värde. Din närmsta återvinningscentral hittar du oftast på din kommuns hemsida. Tänk på att centralen ska ha kapacitet för återvinning av grovavfall.


Steg 3. Återvinning av stål

Visste du att stål kan återvinnas oändligt antal gånger utan att det påverkar kvaliteten av materialet? Stålindustrin är dessutom en stor klimatbov då utsläppen genererade av nyproduktion av stål är höga. När du återvinner stål från en trasig möbel genom att lämna det hos din återvinningscentral gör du med andra ord stor nytta för samhället i stort.


Steg 4. Återvinning av plast

Vill du återvinna möbler tillverkade i hårdplast bör dessa lämnas till din närmsta återvinningscentral. Plasten som samlas in på landets alla återvinningscentraler materialåtervinns och används för att tillverka nya produkter i plast. Exempel på detta kan vara trafikkoner och blomkrukor. Plast som inte går att återvinna till nya produkter används till bränsle och gör därmed också nytta.


Steg 5. Återvinning av trä

Som privatperson kan du återvinna trä på din närmsta återvinningscentral för grovavfall. Trä är ett annorlunda material i jämförelse med andra när det kommer till just återvinning. Detta då förbränning av trä inte tillför något nettotillskott av koldioxid till atmosfärens koldioxidcentration. Om du lämnar trä vid en återvinningscentral kommer det med största sannolikhet flisas ner och användas till biobränsle, som ersätter fossila bränslen, alternativt återvinnas som råvara för att tillverka papper eller spånskivor.


Steg 6. Återvinning av textil

Varje år slängs drygt 7kg tyg per person i hushållssoporna. Då textilindustrin är en av vår tids största klimatbovar är det av stor vikt att vi ser till att hushålla med den textil som är producerad och därmed undviker nytillverkning. Bäst återvinns textil genom andrahandsanvändning och i möbelväg innebär det att du säljer dina möbler tillverkade av textil på vår köp- och säljgrupp Reforma Reuse. Ett annat alternativ är naturligtvis att lämna dem till en organisation som arbetar med andrahandsförsäljning av möbler, så som exempelvis Röda Korset eller Myrorna. Du kan även återvinna textil i både bra och dåligt skick genom att lämna det till din närmsta återvinningscentral. Där kommer de i sin tur sorteras och återanvändas på bästa möjliga sätt.


Steg 7. Återvinning av glas

Det speciella med glas som material är att det liksom stål kan återvinnas hur många gånger som helst utan att det påverkar kvaliteten! När du återvinner glas bryts det ned och smälts till ny råvara och sparar därmed 20% i energiförbrukning, jämfört med nytillverkat glas. Lämna ditt glas hos din återvinningscentral och kom ihåg att sortera det utefter om det är färgat eller ofärgat.


Gör plats för nya möbler hemma, med minimal belastning på miljön

För att uppmuntra ett cirkulärt tänk möjliggör vi andrahandsförsäljning av möbler genom vår köp- och säljgrupp Reforma Reuse på Facebook. Detta är ett socialt community för våra kunder där inredningsintresserade kan köpa, sälja eller kanske byteshandla möbler mellan varandra. Gå med i gruppen här: Reforma Reuse>>