Hållbarhetsarbete


Vår vision är tydlig: År 2025 ska Reforma vara den möbelaktör som erbjuder möbler och inredning med minst klimatpåverkan på marknaden. Tack vare vårt hårda arbete är vi stolta över att vara på god väg. 


Forskningen är solklar, klimatförändringar behöver tas på stort allvar och i takt med att klimatfrågan får större, välförtjänt, utrymme växer även svårigheten att som individ navigera vad som är rätt och fel. Reforma tror inte att ansvaret ligger enbart på den enskilda individen, utan att företag och producenter även de behöver förändra sig. Våra hållbarhetsåtgärder är alltså ett resultat av vår ambition att förändra möbelbranschen och underlätta för våra kunder att konsumera hållbart. Vårt arbete utgår från de 17 globala målen, uppsatta av FN 2015, och för att förtydliga detta har vi konkretiserat vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål genom att dela upp arbetet i fyra kategorier: material, produktion, transport och människor.MATERIAL 

Genom att välja möbler tillverkade av återvunna material minskar du din klimatpåverkan väsentligt. Men hur länge du faktiskt använder en möbel spelar även det en stor roll i möbelns klimatpåverkan.Hit ska vi:

År 2025 ska all plast och stål som används för tillverkning av de möbler och inredningsartiklar som säljs hos Reforma vara 100% återvunnen. Allt trä som används för tillverkning ska vara certifierat enligt FSC och all textil ska vara certifierad enligt GOTS samt 100% spårbar. Utöver detta ska alla kartonger och plast vi packar och skickar våra ordrar i även de vara återvunna. Detta ska gälla samtliga varumärken vi återförsäljer, såväl som de möbler som säljs under Reformas egna varumärken.Här är vi nu:

Vi erbjuder i dagsläget ett brett utbud av möbler tillverkade av återvunna material. Dessa hittar du bland annat under vår kategori RESPONSIBLE. För att möjliggöra att de material som används får en så lång livscykel som möjligt har vi skrivit en återvinningsguide, som vi uppmanar alla våra kunder att läsa, innan de byter ut en möbel i sitt hem. 90% av plasten och en stor del av kartongerna som används för att skydda de möbler som beställs hos oss under transporten till kund, är återvunnen.PRODUKTION 

Hur och var dina möbler producerats spelar stor roll. En aspekt som enkelt glöms bort är exempelvis vilka el-avtal en fabrik har. Exempelvis gör grön el, tillskillnad från kolkraft, enorm skillnad för det globala klimatet i allmänhet, och lokalbefolkning i synnerhet.

Hit ska vi:

År 2025 ska alla möbler i Reformas sortiment vara tillverkade i fabriker certifierade enligt ISO14001 eller likvärdigt för miljömässig hållbarhet. Samt enligt SMETA, BSCI eller likvärdigt certifikat för etisk och social hållbarhet. Samtliga fabriker som Reforma eller de varumärken vi återförsäljer samarbetar med ska även ha gröna el-avtal och därmed strömförsörjas av vind- eller vattenkraft.Här är vi nu:

Under 2019 lyckades Reforma flytta 90% av produktionen av de möbler som säljs under varumärket Reforma och Vintage till certifierade fabriker. för de fabriker vi flyttat produktionen till är utgivna av SGS China som har lokala kontrollkontor som årligen följer upp resultaten av arbetet samt att kraven uppfylls. För att undvika nyproduktion av möbler som redan producerats, och uppmana kunder till att alltid köpa andrahand i förstahand, har vi lanserat köp- och säljgruppen Reforma Reuse. Denna marknadsplats möjliggör andrahandsförsäljning av våra möbler och bidrar till en samhällelig cirkuläritet.

TRANSPORT 

Att ställa om till ett fossilfritt transportsystem, i en värld där det mesta är uppbyggt efter motsatsen, har visat sig vara lättare sagt en gjort. Vi arbetar hårt för att hitta nya leveransalternativ där innovation och framtidstänk är högsta prioritet.  Hit ska vi:

År 2025 ska alla leveranser från vårt lager till slutkund vara fossilfria. För att möjliggöra detta jobbar vi ständigt med att påverka transportbolagen i Sverige att göra en snabbare omställning. Inga flygtransporter ska ha skett någonstans i produktionskedjan, även för de varumärken som vi återförsäljer.Här är vi nu:

I dagsläget beräknar vi de utsläpp som orsakas av alla transporter från producenter till lager & från vårt lager till slutkund, och klimatkompenserar dessa till 200%. Vi har nära kontakt med hållbarhetsansvariga hos de transportbolag vi samarbetar med för att optimera de fossilfria rutter som i dagsläget är möjliga. Ett resultat av detta är att en stor andel av våra sändningar som körs inom storstäder går på fossilfria bilar, samt att vi erbjuder gröna leveransalternativ i kassan! För utrikestransporter har vi en ”no flight policy” vilket betyder att vi utför alla inköpsmöten över videolänk och inte transporterar något från utlandet till vårt lager med flyg. De möbler från varumärket Reforma som producerats i utlandet fraktas till Sverige på iso14001-certifierade båtar, vilket är det bästa alternativet ur miljösynpunkt.MÄNNISKOR 


När hållbarhetsfrågor diskuteras är det oftast den miljömässiga aspekten som står i fokus. Reforma har valt att även inkorporera den ekonomiska och sociala aspekten i vår hållbarhetsstrategi

 

Hit ska vi:

År 2025 ska samtliga möbler och inredningsdetaljer vara producerade i fabriker med gröna el-avtal. Detta gör enormt stor skillnad för lokalbefolkningen i området. Reforma ska utöka sitt arbete med att investera i hållbara projekt i utvecklingsländer, som i sin tur skapar nya och trygga arbetsmöjligheter för befolkningen i området.

 

Här är vi nu:

Under 2018 och 2019 genomförde Reforma ett omfattande arbete för att säkerställa att all produktion av möbler som säljs hos oss sker i fabriker med schyssta arbetsvillkor och under trygga anställningsformer. Varje år investerar Reforma en del av vinsten i gröna projekt i utvecklingsländer. Senast i grön el-produktion i Hebei-provinsen i Kina. Projektet bygger vindkraftverk i som ersätter förbränningen av kol, vilken möjliggör stor ekonomisk och social förändring i området. Nya arbetstillfällen skapas och en renare luft kan andas.  De utsläpp vi i dagsläget inte kan påverka, beräknar vi årligen och klimatkompenserar för. För att säkerställa att vi tar ansvar för alla de utsläpp som vår verksamhet genererar har vi valt att klimatkompensera för 200% av det de årliga uträkningarna redovisar. Vår filosofi är att alltid hitta de mest hållbara alternativ som i dagsläget erbjuds och vi vill vara transparenta och tydliga med att vår klimatstrategi är ett pågående arbete som är långt ifrån färdigt. Har du förslag på hur vi kan bli ännu bättre, eller har frågor och funderingar kring vårt hållbarhetsarbete? Maila gärna info@reformasthlm.se så berättar vi mer!Vår vision är tydlig: År 2025 ska Reforma vara den möbelaktör som erbjuder möbler och inredning med minst klimatpåverkan på marknaden. Tack vare vårt hårda arbete är vi stolta över att vara på god väg.


Forskningen är solklar, klimatförändringar behöver tas på stort allvar och i takt med att klimatfrågan får större, välförtjänt, utrymme växer även svårigheten att som individ navigera vad som är rätt och fel. Reforma tror att ansvaret inte ligger på den enskilda individen, utan att företag och producenter är de som bör utföra förändringar. Våra hållbarhetsåtgärder är alltså ett resultat av vår ambition att förändra möbelbranschen och underlätta för våra kunder att konsumera hållbart. Vårt arbete utgår från de 17 globala målen, uppsatta av FN 2015, och för att förtydliga detta har vi konkretiserat vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål genom att dela upp arbetet i fyra kategorier: material, produktion, transport och människor.


Genom att välja möbler tillverkade av återvunna material minskar du din klimatpåverkan väsentligt. Men hur länge du faktiskt använder en möbel spelar även det en stor roll i möbelns klimatpåverkan.


Hit ska vi:

År 2025 ska all plast och stål som används för tillverkning av de möbler och inredningsartiklar som säljs hos Reform vara 100% återvunnen. Allt trä som används för tillverkning ska vara certifierat enligt FSC och all textil ska vara certifierad enligt GOTS samt 100% spårbar. Utöver detta ska alla kartonger och plast vi packar och skickar våra ordrar i även de vara återvunna. Detta ska gälla samtliga varumärken vi återförsäljer, såväl som de möbler som säljs under Reformas egna varumärken.


Här är vi nu:

Vi erbjuder i dagsläget ett brett utbud av möbler tillverkade av återvunna material. Dessa hittar du bland annat under vår kategori RESPONSIBLE. För att möjliggöra att de material som används får en så lång livscykel som möjligt har vi skrivit en återvinningsguide, som vi uppmanar alla våra kunder att läsa, innan de byter ut en möbel i sitt hem. 90% av plasten och en stor del av kartongerna som används för att skydda de möbler som beställs hos oss under transporten till kund, är återvunnen.Hur och var dina möbler producerats spelar stor roll. En aspekt som enkelt glöms bort är exempelvis vilka el-avtal en fabrik har. Exempelvis gör grön el, tillskillnad från kolkraft, enorm skillnad för det globala klimatet i allmänhet, och lokalbefolkning i synnerhet.


Hit ska vi:

År 2025 ska alla möbler i Reformas sortiment vara tillverkade i fabriker certifierade enligt ISO14001 eller likvärdigt för miljömässig hållbarhet. Samt enligt SMETA, BSCI eller likvärdigt certifikat för etisk och social hållbarhet. Samtliga fabriker som Reforma eller de varumärken vi återförsäljer samarbetar med ska även ha gröna el-avtal och därmed strömförsörjas av vind- eller vattenkraft.


Här är vi nu:

Under 2019 lyckades Reforma flytta 90% av produktionen av de möbler som säljs under varumärket Reforma och Vintage till certifierade fabriker. för de fabriker vi flyttat produktionen till är utgivna av SGS China som har lokala kontrollkontor som årligen följer upp resultaten av arbetet samt att kraven uppfylls. För att undvika nyproduktion av möbler som redan producerats, och uppmana kunder till att alltid köpa andrahand i förstahand, har vi lanserat köp- och säljgruppen Reforma Reuse. Denna marknadsplats möjliggör andrahandsförsäljning av våra möbler och bidrar till en samhällelig cirkuläritet.Att ställa om till ett fossilfritt transportsystem, i en värld där det mesta är uppbyggt efter motsatsen, har visat sig vara lättare sagt en gjort. Vi arbetar hårt för att hitta nya leveransalternativ där innovation och framtidstänk är högsta prioritet.  


Hit ska vi:

År 2025 ska alla leveranser från vårt lager till slutkund vara fossilfria. För att möjliggöra detta jobbar vi ständigt med att påverka transportbolagen i Sverige att göra en snabbare omställning. Inga flygtransporter ska ha skett någonstans i produktionskedjan, även för de varumärken som vi återförsäljer.


Här är vi nu:

I dagsläget beräknar vi de utsläpp som orsakas av alla transporter från producenter till lager & från vårt lager till slutkund, och klimatkompenserar dessa till 200%. Vi har nära kontakt med hållbarhetsansvariga hos de transportbolag vi samarbetar med för att optimera de fossilfria rutter som i dagsläget är möjliga. Ett resultat av detta är att en stor andel av våra sändningar som körs inom storstäder går på fossilfria bilar, samt att vi erbjuder gröna leveransalternativ i kassan! För utrikestransporter har vi en ”no flight policy” vilket betyder att vi utför alla inköpsmöten över videolänk och inte transporterar något från utlandet till vårt lager med flyg. De möbler från varumärket Reforma som producerats i utlandet fraktas till Sverige på iso14001-certifierade båtar, vilket är det bästa alternativet ur miljösynpunkt.När hållbarhetsfrågor diskuteras är det oftast den miljömässiga aspekten som står i fokus. Reforma har valt att även inkorporera den ekonomiska och sociala aspekten i vår hållbarhetsstrategi
 

Hit ska vi:

År 2025 ska samtliga möbler och inredningsdetaljer vara producerade i fabriker med gröna el-avtal. Detta gör enormt stor skillnad för lokalbefolkningen i området. Reforma ska utöka sitt arbete med att investera i hållbara projekt i utvecklingsländer, som i sin tur skapar nya och trygga arbetsmöjligheter för befolkningen i området.
 

Här är vi nu:

Under 2018 och 2019 genomförde Reforma ett omfattande arbete för att säkerställa att all produktion av möbler som säljs hos oss sker i fabriker med schyssta arbetsvillkor och under trygga anställningsformer. Varje år investerar Reforma en del av vinsten i gröna projekt i utvecklingsländer. Senast i grön el-produktion i Hebei-provinsen i Kina. Projektet bygger vindkraftverk i som ersätter förbränningen av kol, vilken möjliggör stor ekonomisk och social förändring i området. Nya arbetstillfällen skapas och en renare luft kan andas.  De utsläpp vi i dagsläget inte kan påverka, beräknar vi årligen och klimatkompenserar för. För att säkerställa att vi tar ansvar för alla de utsläpp som vår verksamhet genererar har vi valt att klimatkompensera för 200% av det de årliga uträkningarna redovisar. Vår filosofi är att alltid hitta de mest hållbara alternativ som i dagsläget erbjuds och vi vill vara transparenta och tydliga med att vår klimatstrategi är ett pågående arbete som är långt ifrån färdigt. Har du förslag på hur vi kan bli ännu bättre, eller har frågor och funderingar kring vårt hållbarhetsarbete? Maila gärna 
info@reformasthlm.se så berättar vi mer!